Sáu nước ven sông Mekong hợp tác sử dụng bền vững nguồn nước

Theo chinhphu.vn, với chủ đề “Cùng chung dòng sông, cùng chung tương lai”, hội nghị đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của dòng sông Mekong đối với sự phát triển các nước ven sông và nhất trí tăng cường hợp tác giữa sáu nước trong quản lý và sử dụng bền vững nguồn nước sông Mekong-Lan Thương.

Sáu nước ven sông Mekong hợp tác sử dụng bền vững nguồn nước  ảnh 1

Đánh bắt cá trên lưu vực dòng sông Mekong. Ảnh: Duy Khương

Hội nghị cho rằng các nước cần tăng cường phối hợp trong ứng phó thiên tai và biến đổi khí hậu và việc Trung Quốc tăng lượng xả nước ở thượng nguồn để hỗ trợ khắc phục hạn hán ở hạ nguồn là sự khởi đầu tốt đẹp của hợp tác. Hội nghị cũng ủng hộ đề xuất xây dựng Trung tâm hợp tác nguồn nước Mekong-Lan Thương nhằm thúc đẩy hợp tác giữa sáu nước trong chia sẻ thông tin và dữ liệu, nâng cao năng lực, quản lý lũ lụt và hạn hán, thực hiện các nghiên cứu chung về nguồn nước sông Mekong-Lan Thương. Kết thúc hội nghị, các nhà lãnh đạo đã thông qua Tuyên bố chung Tam Á “Vì một cộng đồng chung tương lai hòa bình và thịnh vượng giữa các nước Mekong-Lan Thương”.