DỰ ÁN KÊNH THAM LƯƠNG - BẾN CÁT - RẠCH NƯỚC LÊN

Sau tháng 9 sẽ cưỡng chế giải phóng mặt bằng

Sau đó, những hộ dân vẫn không chịu giao mặt bằng thì quận sẽ tiến hành cưỡng chế.

Trước đó, Chủ tịch UBND TP Lê Hoàng Quân đã đồng ý cho quận Bình Tân triển khai công tác thu hồi giải phóng mặt bằng đến hết tháng 9-2015.

LÊ THOA