SCB: dự án ‘đánh giá chênh lệch, xây dựng lộ trình triển khai tuân thủ Basel II’

Trong phạm vi dự án này, KPMG sẽ thực hiện đánh giá chênh lệch giữa thực tế quản lý rủi ro tại SCB và yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), cũng như với yêu cầu của chuẩn mực Basel II. Căn cứ kết quả đánh giá, đối tác KPMG sẽ đề xuất lộ trình triển khai các đầu mục công việc/dự án quản lý rủi ro tiếp theo trong thời gian tới.

Dự án Basel GAP đóng vai trò quan trọng trong việc hoàn thiện và nâng cấp khung quản lý rủi ro tại SCB, làm tiền đề củng cố lợi thế chiến lược về quản trị vốn, giúp gia tăng uy tín trên thị trường và củng cố niềm tin của nhà đầu tư, cổ đông. Đồng thời nó cũng tiếp tục thể hiện tính chủ động và quyết tâm của hệ thống SCB trong việc tuân thủ các quy định mới của NHNN và áp dụng các chuẩn mực quốc tế vào hoạt động kinh doanh ngân hàng tại Việt Nam.

Đây sẽ là nền tảng quan trọng để hoạt động kinh doanh của SCB an toàn hơn và hiệu quả hơn, mang đến nhiều lợi ích thiết thực, giúp SCB tăng trưởng bền vững và nâng cao chất lượng hoạt động kinh doanh một cách toàn diện.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm