Singapore đầu tư Khu công viên phần mềm Đà Nẵng

Theo UBND TP Đà Nẵng, hiện Singapore là quốc gia đầu tư đứng đầu về tổng số vốn đăng ký tại TP Đà Nẵng với khoảng 782 triệu USD. Các dự án đầu tư của Singapore tập trung vào các lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo, bất động sản, xây dựng, giáo dục...