Sinh phẩm xét nghiệm SARS-CoV-2: Nhu cầu, nguồn cung cho Việt Nam đến đâu?

(PLO)- Sơ đồ dưới đây cho thấy nhu cầu và giá cả các nguồn cung sinh phẩm xét nghiệm SARS-CoV-2 cho Việt Nam từ nay đến cuối 2021, theo Công văn số 7263 của Bộ Y tế.

.