Nhà Glazer ra giá bán MU

Nhà Glazer ra giá bán MU

(PLO)- Chủ sở hữu Manchester United, gia đình nhà Glazer ra giá bán CLB trong bối cảnh có nhiều nhà đầu tư quan tâm.