Sở GTVT TP.HCM hướng dẫn việc cấp giấy đi đường

Thực hiện chỉ đạo của UBND TP.HCM tại Công văn số 2796 của UBND TP.HCM về tăng cường kiểm soát các nhóm đối tượng được phép lưu thông trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, Sở GTVT có ý kiến như sau:
Đề nghị các cơ quan, đơn vị tổ chức cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động triển khai thực hiện phương án 3 tại chỗ hoặc “1 cung đường, 2 điểm đến”. Chỉ đi lại khi thực sự cần thiết để làm nhiệm vụ cấp bách, chống dịch, trực cơ quan, xử lý sự cố hạ tầng kỹ thuật.
Sở GTVT hướng dẫn việc cấp giấy đi đường cho các đối tượng được phép lưu thông (có mã đơn vị cấp 1A, 2A của Phụ lục trong Công văn số 2796), như sau:
Giấy đi đường không được sử dụng vào mục đích cá nhân. Số lượng xin cấp giấy đi đường không quá 10% tổng số cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hiện có (các trường hợp không đảm bảo 10%, đơn vị phải có phương án làm việc cụ thể để Sở GTVT xem xét).

Nhân viên lái xe trên phương tiện vận tải đã được Sở GTVT cấp giấy nhận diện phương tiện có mã QR, không thuộc trường hợp phải cấp giấy đi đường. Ảnh: ĐT.

Các cơ quan, đơn vị nêu trên có Công văn (theo Phụ lục 1), kèm danh sách cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cần lưu thông để phục vụ nhiệm vụ cấp thiết để cấp giấy đi đường theo mẫu phụ lục 2 đính kèm ( kèm tập tin theo ứng dụng Excel định dạng xls), gửi về Sở GTVTqua hộp thư điện tử (sgtvt@tphcm.gov.vn) để được cấp giấy đi đường.
Thời gian cấp Giấy đi đường không quá 24 giờ kể từ khi nhận đủ hồ sơ. Giấy đi đường được gửi trả cho các đơn vị qua hộp thư điện tử, bao gồm danh sách người được cấp và giấy đi đường có mã QR theo mẫu Phụ lục 3 đính kèm. Các đơn vị tự in giấy đi đường và mang theo khi đi đường.
Mỗi giấy đi đường khi tra cứu mã QR (qua các ứng dụng tra cứu như Zalo, Viber…) sẽ thể hiện các thông tin: Cơ quan làm việc, họ tên người được cấp, số CMND/CCCD, mục đích và thời gian tham gia giao thông (theo phụ lục 4).
Cảng vụ Hàng không Miền Nam cấp giấy đi đường cho đối tượng hoạt động tại cảng hàng không quốc Tế Tân Sơn Nhất.

Mẫu xin cấp giấy đi đường.

Kết quả tra cứu giấy đi đường qua mã QR Code.

Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn cấp giấy đi đường cho đối tượng hoạt động tại cảng Tân cảng Cát Lái.
Cơ quan cấp giấy đi đường phải kiểm soát số lượng giấy đi đường, đảm bảo siết chặt hạn chế việc đi lại, báo cáo số lượng, việc áp dụng mẫu giấy đi đường (trong 2 mẫu giấy đã ban hành kèm theo Công văn số 2796 của UBND TP, chịu trách nhiệm trước UBND TP.
Nhân viên lái xe trên phương tiện vận tải đã được Sở GTVT cấp giấy nhận diện phương tiện có mã QR, không thuộc trường hợp phải cấp giấy đi đường.
Khi tham gia giao thông trên đường, ngoài giấy đi đường, phải có thêm nhận diện: Đồng phục ngành; đồng phục công nhân thực hiện các dịch vụ công ích, áo khoác nhận diện dành cho lực lượng tham gia phòng chống dịch.
Sở GTVT giao Văn phòng Sở tiếp nhận, tổng hợp danh sách đăng ký giấy đi đường của các cơ quan, đơn vị và chuyển các phòng quản lý chuyên ngành (theo lĩnh vực quản lý) rà soát, thẩm định trình Giám đốc Sở GTVT phê duyệt.
Sở GTVT giao Phòng Quản lý Khai thác Hạ tầng giao thông đường bộ chủ trì thực hiện việc cấp giấy đi đường cho các đơn vị theo quy định, chuyển lại văn phòng Sở để trả lại kết quả cho đơn vị qua hộp thư điện tử.
Sở GTVT đề nghị các cơ quan, đơn vị khẩn trương thực hiện.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm