Sổ hồng có tên gọi mới theo Luật Đất đai 2024

(PLO)- “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất” được đổi thành “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất” - theo Luật Đất đai 2024.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Luật Đất đai 2024 sẽ có hiệu lực từ ngày 1-1-2025, với nhiều quy định mới so với Luật Đất đai 2013, trong đó có quy định về việc cấp giấy chứng nhận (GCN) cho người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất.

Thay đổi tên gọi của sổ hồng

Cụ thể, khi Luật Đất đai 2013 được ban hành và có hiệu lực (ngày 1-7-2014), người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất được cấp GCN theo một mẫu thống nhất có tên gọi là “GCN quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất” - mà người dân thường gọi là sổ hồng, sổ đỏ theo màu sắc của GCN.

luật đất đai 2024
Luật Đất đai 2014 có nhiều quy định mới, trong đó có việc cấp sổ cho người sử dụng đất. Ảnh: NGUYỆT NHI

Khi đó, những mẫu GCN gồm: GCN quyền sử dụng đất; GCN quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở; GCN quyền sở hữu nhà ở; GCN quyền sở hữu công trình xây dựng đã được cấp theo quy định của pháp luật về đất đai, nhà ở, xây dựng trước ngày 10-12-2009 vẫn có giá trị pháp lý và không phải đổi sang loại giấy mới.

Nay Luật Đất đai 2024 (có hiệu lực từ ngày 1-1-2025) tiếp tục có sự điều chỉnh về tên gọi của “sổ hồng”.

Theo đó, người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng gắn liền với đất sẽ được cấp GCN theo mẫu thống nhất trong cả nước, với loại giấy mang tên mới “GCN quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất”.

Tức đổi từ cấp “GCN quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất” thành cấp “GCN quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất”.

Luật Đất đai 2024 định nghĩa: “GCN quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất” là chứng thư pháp lý để Nhà nước xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất hợp pháp của người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.

Tài sản gắn liền với đất được cấp GCN quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất là nhà ở, công trình xây dựng gắn liền với đất theo quy định của pháp luật.

GCN về quyền sử dụng đất, GCN về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của các luật có liên quan được thực hiện theo quy định của luật này có giá trị pháp lý tương đương như GCN quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất tại luật này.

“Ngắn gọn và hợp lý hơn”

Theo PGS-TS Lưu Quốc Thái (Trường ĐH Luật TP.HCM), việc đổi tên sổ hồng từ “GCN quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất” thành “GCN quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất” giúp tên GCN ngắn gọn và hợp lý hơn.

Vì theo ông Thái, bản chất nhà ở cũng là một loại tài sản gắn liền với đất nên không cần thiết phải ghi tiêu đề “quyền sở hữu nhà ở” trên GCN. Do đó, việc thay đổi tên gọi theo Luật Đất đai 2024 là phù hợp.

Đồng tình, luật sư (LS) Trần Vân Linh (Đoàn LS TP.HCM) cũng ủng hộ với việc thay đổi tên gọi nêu trên.

Theo LS Linh, mặc dù tên gọi của GCN theo Luật Đất đai 2013 hay Luật Đất đai 2024 đều ghi nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản trên đất nhưng GCN theo Luật Đất đai 2013 có vẻ tách quyền sở hữu nhà ở với các tài sản khác trên đất là các tài sản khác nhau.

Bên cạnh đó, tên gọi của GCN khá dài một cách không cần thiết, trong khi tất cả tài sản trên đất dù là nhà hay công trình xây dựng khác đều là tài sản có chủ sở hữu và cần phải đăng ký.

Vì vậy, LS Linh cho rằng với tên gọi là “GCN quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất” là đã đủ xác lập quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đối với tất cả loại tài sản phải xác lập quyền sở hữu.

Cụ thể điều kiện cấp sổ hồng với nhiều trường hợp

Luật Đất đai 2024 cũng quy định cụ thể việc cấp sổ trong nhiều trường hợp hơn so với quy định hiện nay tại Luật Đất đai 2013, bao gồm:

(i) Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư đang sử dụng đất có giấy tờ về quyền sử dụng đất; đang sử dụng đất không có giấy tờ về quyền sử dụng đất mà không vi phạm pháp luật về đất đai, không thuộc trường hợp đất được giao không đúng thẩm quyền; sử dụng đất có vi phạm pháp luật đất đai trước ngày 1-7-2014; đang sử dụng đất được giao không đúng thẩm quyền.

(ii) Tổ chức; tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc đang sử dụng đất.

(iii) Cấp sổ cho đất xây dựng khu đô thị, khu dân cư nông thôn, dự án sản xuất, kinh doanh có nhiều mục đích sử dụng đất khác nhau; đất có di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh.

(iv) Cấp sổ đối với trường hợp thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu; thửa đất thuộc phạm vi nhiều đơn vị hành chính cấp xã.

(v) Cấp sổ đối với tài sản là nhà ở; tài sản là công trình xây dựng không phải là nhà ở…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm