Lại lỗi của chú đánh máy!

Lại lỗi của chú đánh máy!

Trưởng phòng Trần Văn Ba đột ngột triệu tập toàn bộ êkíp chuẩn bị cho ý kiến của ông tại hội nghị chiều qua.
Khi thẻ BHYT  sai thông tin phải làm sao?

Khi thẻ BHYT sai thông tin phải làm sao?

Vừa rồi, cả lớp tôi có tham gia BHYT nhưng do sơ suất đánh máy nên ngày tháng sinh của tôi không khớp với CMND, vì thế khi tôi đi khám chữa bệnh (KCB), BHYT bệnh viện từ chối trả chi phí khám.