TAND Tối cao đính chính Nghị quyết vì lỗi đánh máy

Nghị quyết 01/2019 của Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định về lãi, lãi suất, phạt vi phạm trong hợp đồng vay tài sản; lãi suất trung bình trên thị trường; quyết định lãi, lãi suất trong bản án, quyết định của tòa.

Nghị quyết này đã được Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao thông qua ngày 11-1-2019 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15-3-2019.

Tuy nhiên, theo TAND Tối cao, do sơ suất trong lỗi đánh máy, soát xét nên Nghị quyết 01/2019 có sai sót về kỹ thuật. Do đó, ngày 5-6, Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao đã ban hành Thông báo 15/HĐTP để đính chính nghị quyết này. 

 Theo TAND Tối cao, do sơ suất trong lỗi đánh máy, soát xét nên Nghị quyết 01/2019 có sai sót về kỹ thuật. 

Thứ nhất: Đính chính ví dụ 2 điểm c khoản 1 Điều 2 Nghị quyết 01/2019: từ 18%/năm đính chính lại là 8%/năm.

Ví dụ 2: Ngày 01-01-2003, ông A cho bà B vay 100.000.000 đồng (hợp đồng vay không kỳ hạn), lãi suất thỏa thuận là 8%/năm. Ngày 01-01-2018, ông A khởi kiện yêu cầu bà B trả gốc và lãi theo hợp đồng... 

Thứ hai: Đính chính điểm b khoản 2 Điều 3 Nghị quyết 01/2019: từ lãi suất tiết kiệm có kỳ hạn đính chính lại là lãi suất nợ quá hạn.

Lãi trên nợ gốc quá hạn chưa trả theo lãi suất nợ quá hạn do Ngân hàng Nhà nước quy định tại thời điểm trả nợ tương ứng với thời gian chậm trả.

Tiền lãi trên nợ gốc quá hạn chưa trả = (nợ gốc quá hạn chưa trả) x (lãi suất nợ quá hạn do Ngân hàng Nhà nước quy định tại thời điểm trả nợ) x (thời gian chậm trả nợ gốc).

Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao yêu cầu các tòa án khi nhận được thông báo này và nghị quyết đã được đính chính gửi kèm theo thông báo này tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiệm túc.

Nhiều thẩm phán ở TP.HCM cho biết đây là lần đầu tiên Nghị quyết Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao có sai sót phải đính chính.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm