Sở Y tế TP.HCM cảnh báo việc mạo danh thanh tra sở

Sở Y tế TP.HCM khẳng định thanh tra của sở không liên hệ với các cơ sở yêu cầu đóng chi phí để không bị thanh tra hoặc bán sách báo, tài liệu.

Bên cạnh đó, tất cả cán bộ, công chức của Thanh tra Sở Y tế TP.HCM khi đến các đơn vị làm việc phải có tên trong quyết định thành lập đoàn thanh tra, kiểm tra hoặc công văn hoặc giấy giới thiệu do lãnh đạo Thanh tra Sở Y tế ký. Công văn, giấy giới thiệu ghi rõ họ tên, chức danh của cán bộ đến làm việc, nội dung làm việc và thời hạn.

Sở Y tế TP.HCM lưu ý: Khi phát hiện những trường hợp tự xưng cán bộ Thanh tra Sở Y tế nhưng không có quyết định thanh tra, kiểm tra, cũng không có công văn hoặc giấy giới thiệu của thanh tra Sở Y tế thì báo qua số điện thoại 08.39309672 để Thanh tra Sở Y tế TP.HCM xử lý.

Đa dạng đề cử giải thưởng Fair Play 2022

Đa dạng đề cử giải thưởng Fair Play 2022

(PLO)- Hội đồng thẩm định giải thưởng Fair Play báo Pháp Luật TP.HCM đã họp và thảo luận trong gần 20 đề cử của các nhà chuyên môn, nhà báo, trọng tài, người hâm mộ… nhằm chọn ra năm đề cử chính thức trước khi hơn 150 lá phiếu bình chọn được gửi đến những nhà chuyên môn.
Giải pháp để bứt phá cho 2023

Giải pháp để bứt phá cho 2023

(PLO)- Trong khi chờ tác động tích cực lan tỏa đến Việt Nam thì trong thời gian chờ đợi, TP.HCM cần đặc biệt tập trung vào nội lực của kinh tế TP, trong đó phát huy các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao như là một ngành công nghiệp dịch vụ.