Sửa giấy phép lái xe sẽ không được cấp lại trong 5 năm

Theo Điều 45 của Thông tư số 58/2015/TT-BGTVT về việc sử dụng và quản lý giấy phép lái xe (GPLX):
- Mỗi người được cấp duy nhất một số quản lý GPLX bằng vật liệu PET.
- Mỗi người được cấp một GPLX bằng vật liệu PET không thời hạn (hạng A1, A2, A3) và một GPLX bằng vật liệu PET có thời hạn (hạng A4, B1, B2, C, D, E và F).
- Người đã có GPLX tích hợp của GPLX có thời hạn và không thời hạn, nếu có nhu cầu tách GPLX thì làm thủ tục tách GPLX theo quy định tại Điều 50 của thông tư này.
- Người có GPLX chỉ được lái loại xe ghi trong GPLX.
- Khi đổi, cấp lại, cấp GPLX nâng hạng, cơ quan cấp GPLX cắt góc GPLX cũ và giao cho người lái xe bảo quản.
- GPLX phải được mang theo người khi lái xe.
- GPLX bị tước quyền sử dụng hoặc thu hồi theo quy định của pháp luật.
- Người có GPLX hạng B1 muốn hành nghề lái xe và người có nhu cầu nâng hạng GPLX phải dự khóa đào tạo và sát hạch để được cấp GPLX mới.
- Người có GPLX hạng B1 số tự động không được lái loại ô tô số cơ khí (số sàn); nếu có nhu cầu lái ô tô số cơ khí, phải học bổ sung và sát hạch nội dung thực hành lái xe để được cấp GPLX hạng B1.
- Người nước ngoài hoặc người Việt Nam cư trú ở nước ngoài có nhu cầu lái xe ở Việt Nam thực hiện như sau:
a) Nếu có GPLX quốc gia phải làm thủ tục đổi sang GPLX tương ứng của Việt Nam.
b) Trường hợp điều ước quốc tế về GPLX mà Việt Nam là thành viên có quy định khác thì áp dụng quy định của điều ước quốc tế đó.
- GPLX hạng A1, A2 do ngành công an cấp trước ngày 1-8-1995, bằng lái xe và GPLX do ngành GTVT cấp còn giá trị được tiếp tục sử dụng và chuyển đổi theo lộ trình quy định tại Điều 57 của thông tư này.
- Người có GPLX hạng FD, FE do ngành GTVT cấp lần đầu trước ngày 1-7-2009, nếu có nhu cầu điều khiển ô tô tải kéo rơmoóc hoặc ô tô đầu kéo kéo sơmi rơmoóc được đổi bổ sung hạng FC.
- GPLX hợp lệ là GPLX do Tổng cục Đường bộ Việt Nam hoặc Sở GTVT cấp, có số phôi GPLX trùng với số phôi trong hệ thống thông tin quản lý GPLX.
- Người tẩy xóa, làm sai lệch các thông tin trên GPLX; sử dụng GPLX hoặc hồ sơ lái xe giả; có hành vi gian dối khác để được đổi, cấp lại, cấp mới GPLX, ngoài việc bị cơ quan quản lý GPLX ra quyết định thu hồi GPLX và hồ sơ gốc còn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và không được cấp GPLX trong thời hạn năm năm kể từ ngày phát hiện hành vi vi phạm, nếu có nhu cầu cấp lại GPLX phải học và sát hạch như trường hợp cấp GPLX lần đầu.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm