Sức ép việc làm khiến thương lượng tiền lương bị bỏ qua

Trên đây là thông điệp chính tại cuộc hội thảo quốc gia về “Chính sách tiền lương tại Việt Nam trong bối cảnh Kinh tế thị trường và Hội nhập”. Hội thảo do Bộ LĐ-TB&XH và Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) tổ chức tại Hà Nội trong hai ngày 25 và 26-11.

Tại hội thảo, ông Phạm Minh Huân, Thứ trưởng LĐ-TB&XH, nhìn nhận: Thương lượng tiền lương chưa đi vào thực chất ở Việt Nam. Nhiều khi do sức ép việc làm mà thương lượng bị bỏ qua. Điều này thường dẫn tới các vụ đình công tự phát khi người lao động tìm cách đạt được những cải thiện về tiền lương hoặc điều kiện làm việc.

Bà Sandra Polaski, Phó Tổng giám đốc ILO cũng cho rằng thương lượng tập thể cung cấp cho người lao động và người sử dụng lao động một cơ chế để kết nối tốt hơn giữa tiền lương và tăng năng suất lao động, đồng thời giải quyết các tranh chấp mang tính xây dựng, đôi bên cùng có lợi.