Hình minh họa
Hình minh họa
(PLO)- Khám chữa bệnh (KCB) trái tuyến là khi tự đi KCB ở nơi khác với nơi đăng ký KCB bảo hiểm y tế (BHYT) ban đầu đã đăng ký.

Theo Điều 22 Luật Bảo hiểm y tế 2008 (sửa đổi, bổ sung năm 2014): Khám chữa bệnh (KCB) trái tuyến là khi tự đi KCB ở nơi khác với nơi đăng ký KCB bảo hiểm y tế (BHYT) ban đầu đã đăng ký.

Khoản 3 Điều 22 luật này quy định người tham gia BHYT đi KCB trái tuyến sẽ được BHYT thanh toán theo tỉ lệ sau:

- Tại bệnh viện tuyến trung ương là 40% chi phí điều trị nội trú.

- Tại bệnh viện tuyến tỉnh là 60% chi phí điều trị nội trú, áp dụng từ ngày 1-1-2015 đến 31-12-2020 trong phạm vi cả nước.

- Tại bệnh viện tuyến huyện là 100% chi phí KCB, áp dụng từ ngày 1-1-2016 tại bệnh viện tuyến huyện.

Riêng các đối tượng tham gia BHYT sinh sống tại xã đảo, huyện đảo; người dân tộc thiểu số, người thuộc hộ gia đình nghèo tham gia bảo hiểm y tế sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, khi tự đi KCB không đúng tuyến huyện, điều trị nội trú tại bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến trung ương sẽ được hưởng BHYT theo mức hưởng đúng tuyến.

Lưu ý, người tham gia BHYT điều trị nội trú khi tự đi KCB không đúng tuyến tại các cơ sở KCB tuyến tỉnh trong phạm vi cả nước từ ngày 1-1-2021 sẽ được hưởng theo mức hưởng đúng tuyến.

G.THANH