Những người làm nên bộ mặt Sài Gòn

Những người làm nên bộ mặt Sài Gòn

(PL)- Những người làm nên bộ mặt Sài Gòn - trong Nhớ Sài Gòn của nhà văn Minh Hương (tên thật là Lê Võ Đài, 1942-2002) ngoài giới trí thức, công nhân thì không thể thiếu bóng dáng người nhập cư, buôn gánh bán bưng như những cô gái Bình Định vào Sài Gòn bán cốm dạo vì cuộc sống ngoài quê quá khó khăn.