Đứa con tự kỷ là món quà trời cho

Đứa con tự kỷ là món quà trời cho

(PLO)- Với nhiều cha mẹ có con bị tự kỷ, tôi thấu cảm cho những lo lắng, những nỗi buồn có pha tí mặc cảm vì con mình không bằng con người ta.