Hoàng Chi Phong được tại ngoại

Hoàng Chi Phong được tại ngoại

(PLO)- Hoàng Chi Phong được tòa án cho phép tại ngoại cho đến khi phiên tòa xét xử chính thức diễn ra vào ngày 18-12 tới.