Xét nghiệm, cách ly cản trở du lịch tái khởi động

(PLO)- Tâm lý khách hàng thay đổi đang đòi hỏi các tỉnh có kế hoạch mở cửa ngành du lịch cũng như các hãng lữ hành phải làm mới sản phẩm, phù hợp với giai đoạn thích ứng an toàn với COVID-19.