Phép thử đau đớn

Phép thử đau đớn

Vậy là chỉ vì một chiếc que thử thai hai vạch mà mối tình của chàng và nàng đã chuyển sang hồi khác...