Sinh viên thi tài về an toàn thông tin ASEAN 2019

(PLO)- Các thí sinh sẽ làm bài thi trong 8 tiếng. Đề thi được xây dựng theo hình thức “cướp cờ”, nội dung bao gồm các thử thách thuộc 4 kỹ năng: khai thác lỗ hổng (web, phần mềm hệ thống), dịch ngược, điều tra số và mã hóa.

Đặt hàng ĐH Sài Gòn xử lý rác y tế

(PL)- “Mỗi ngày TP.HCM có khoảng 600-800 tấn rác thải y tế. Trường ĐH Sài Gòn có nghiên cứu xử lý được và có dám nhận đặt hàng của TP hay không?”.

Bí thư Thăng: 'Tại sao nói tới tự chủ đại học là sợ?'

(PLO)- Lẽ nào trường sợ tự chủ? Tại sao phải đặt nặng vấn đề cơ sở vật chất mới tự chủ, làm như vậy lúc nào mới tự chủ được? Cần phải nhảy xuống nước tập bơi cái đã rồi mới hỏi mình cần làm cái gì, làm như thế nào.