Tính hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo khi nghỉ hưu

Khi nhà giáo được điều động về làm công tác quản lý ở Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thành phố hoặc Sở Giáo dục và Đào tạo thì không được hưởng phụ cấp thâm niên mà chỉ được hưởng phụ cấp công vụ.

Đà Nẵng muốn trả phụ cấp thâm niên vượt khung

(PLO)- Đà Nẵng đề xuất áp dụng phụ cấp thu hút bằng 50% mức lương hiện hưởng cộng với phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại Ban quản lý Khu công nghệ cao.

Điều kiện nâng bậc lương và phụ cấp thâm niên

(PLO)-Chính phủ vừa  ban hành Nghị định 19/2017/NĐ-CP quy định chế độ tiền lương của công nhân quốc phòng và chế độ phụ cấp thâm niên đối với viên chức quốc phòng, có hiệu lực từ 15-4.