Đà Nẵng muốn trả phụ cấp thâm niên vượt khung

Bộ Nội vụ vừa có dự thảo về áp dụng phụ cấp thu hút đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại Ban quản lý Khu công nghệ cao Đà Nẵng.

Theo đó, đơn vị này thống nhất áp dụng phụ cấp thu hút bằng 50% mức lương hiện hưởng cộng với phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại Ban quản lý Khu công nghệ cao Đà Nẵng trong thời gian ba năm kể từ ngày 1-10-2017.

Đối tượng áp dụng và cách tính trả chế độ phụ cấp thu hút thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 10/2005 của Bộ Nội vụ, Bộ LĐ-TB&XH và Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thu hút. Nguồn kinh phí thực hiện chế độ phụ cấp thu hút trên do địa phương bố trí, sắp xếp trong dự toán ngân sách được giao hằng năm.

Trước đó, UBND TP Đà Nẵng đã có văn bản gửi Bộ Nội vụ và các cơ quan liên quan chấp thuận các đề xuất trên. Nguyên nhân, tạo điều kiện cho công chức, viên chức và người lao động làm việc tại Ban quản lý Khu công nghệ cao Đà Nẵng ổn định cuộc sống, gắn bó lâu dài nhằm ổn định nhân lực để phục vụ phát triển Khu công nghệ cao Đà Nẵng, đồng thời tạo điều kiện để có thể thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao làm việc tại đây.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm