Tải công văn 1356/TCT-DNL ngày 20-4 của Tổng cục Thuế

Tải văn bản.

Đừng bỏ lỡ