Tải công văn 2114/TCHQ-TXNK ngày 2-5 của Tổng cục Hải quan

Tải văn bản.

Đừng bỏ lỡ