Băn khoăn quản lý GrabBike, Go-Bike…

Băn khoăn quản lý GrabBike, Go-Bike…

(PL)- Cơ quan chuyên trách và chuyên gia giao thông cho rằng cần thiết phải quản lý nhưng tài xế xe ôm công nghệ thì nói không cần thiết…