Từ khóa:

#Tấn Việt
Tìm thấy 188 kết quả
Nhân sự mới ở Đà Nẵng

Nhân sự mới ở Đà Nẵng

(PLO)- Ông Đoàn Xuân Hiếu, nguyên Chánh Văn phòng HĐND TP Đà Nẵng, giữ chức vụ phó Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng.