Xử lưu động bị cáo chưa thành niên, vì sao?

Xử lưu động bị cáo chưa thành niên, vì sao?

(PL)- Trong khi TAND Tối cao đang thúc đẩy xây dựng phòng xử thân thiện để xét xử bị cáo chưa thành niên thì tòa án ở Phú Yên lại đưa bị cáo chưa đủ 18 tuổi ra xử lưu động!