TAND Tối cao hướng dẫn tống đạt văn bản ra nước ngoài

Ngày 17-3-2021, TAND Tối cao ban hành công văn số 33 hướng dẫn về công tác tương trợ tư pháp, tống đạt văn bản tố tụng ra nước ngoài.

Theo đó, để bảo đảm thuận tiện cho công tác tương trợ tư pháp, TAND Tối cao cập nhật các hiệp định/thỏa thuận tương trợ tư pháp về dân sự, hình sự, dẫn độ chuyển giao người đang chấp hành hình phạt tù tại trang tin tương trợ tư pháp trên cổng thông tin điện tử của tòa này.

TAND Tối cao hướng dẫn tống đạt văn bản ra nước ngoài ảnh 1

Hình minh họa. Ảnh: PLO

Cạnh đó, theo quy định tại Điều 10 (a) của Công ước tống đạt giấy tờ, nếu nước nơi đương sự có địa chỉ không phản đối, thì nước khác có thể tống đạt văn bản tố tụng cho đương sự theo đường bưu chính, không phân biệt đương sự đó là tổ chức hoặc cá nhân có quốc tịch nước tống đạt, nước sở tại hoặc không quốc tịch.

Do đó, tòa án có thể gửi hồ sơ theo đường bưu chính cho các đương sự là công dân Việt Nam, công dân Việt Nam có cả quốc tịch nước khác, người nước ngoài, tổ chức nước ngoài có địa chỉ tại các nước không phản đối nước khác tống đạt văn bản tố tụng theo Điều 10 (a) của Công ước tống đạt giấy tờ.

Danh sách các nước này đã được TAND Tối cao cung cấp tại Công văn số 33 ngày 21-2-2017, Công văn số 101 ngày 25-6-2020 và tại công văn này.

Riêng đối với Hung-ga-ri là nước tuyên bố phản đối nước khác tống đạt văn bản theo quy định của Điều 10 (a) của Công ước tống đạt giấy tờ. Tuy nhiên, tại Hiệp định tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự giữa Việt Nam và Hung-ga-ri có quy định về việc cho phép tòa án nước này áp dụng phương thức tống đạt theo đường bưu chính cho đương sự ở nước kia. Do đó, tòa án có thể tống đạt văn bản tố tụng cho đương sự có địa chỉ tại Hung-ga-ri theo đường bưu chính.

Khi thực hiện việc gửi hồ sơ theo đường bưu chính, tòa án cần sử dụng loại dịch vụ bưu phẩm bảo đảm có gắn số hiệu để định vị, theo dõi quá trình chuyển phát.

Để nhận kết quả chuyển phát bưu phẩm, tòa án đề nghị công ty bưu chính hướng dẫn để tra cứu trực tuyến, in ra thông báo kết quả chuyển phát bưu phẩm. Đây là căn cứ để tòa án xác định đã hoàn thành việc tống đạt hoặc phải tiếp tục tống đạt lại văn bản tố tụng…