TAND Tối cao thành lập Hội đồng tư vấn án lệ

Theo đó, Hội đồng án lệ gồm có 12 người, bao gồm:
1. PGS.TS Nguyễn Hòa Bình (Chánh án Tòa án nhân dân tối cao): Chủ tịch hội đồng;
2. TS. Nguyễn Trí Tuệ (Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao): Phó Chủ tịch hội đồng;
3. Ths. Tống Anh Hào (Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao): Phó Chủ tịch hội đồng;a
4. TS. Nguyễn Hải Phong (Phó Viện trưởng thường trực Viện kiểm sát nhân dân tối cao): thành viên hội đồng;
5. TS. Phan Chí Hiếu (Thứ trưởng Bộ Tư pháp): thành viên hội đồng;
6. Luật sư TS. Phan Trung Hoài (Phó Chủ tịch Liên đoàn luật sư Việt Nam): thành viên hội đồng;
7. TS. Trần Thế Quân (Phó Cục trưởng Cục pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp Bộ Công an): thành viên hội đồng;
8. TS. Nguyễn Văn Quyền (Chủ tịch Hội luật gia Việt Nam): thành viên hội đồng;
9. PGS.TS Phạm Duy Nghĩa (Giảng viên Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright và Khoa Luật, đại học kinh tế TP.HCM): thành viên hội đồng;
10. PGS.TS Đỗ Văn Đại (Trưởng khoa Luật Dân sự, đại học Luật TP.HCM): thành viên hội đồng;
11. TS. Nguyễn Văn Nam (Phó Trưởng khoa, Khoa Luật, học viện An ninh nhân dân): thành viên hội đồng;
12. Ths. Chu Thành Quang (Vụ Trưởng vụ Pháp chế và Quản lý Khoa học Tòa án nhân dân tối cao): Thư Ký hội đồng..
Hội đồng tư vấn án lệ có trách nhiệm nghiên cứu thảo luận, cho ý kiến bằng văn bản đối với nội dung của từng bản án, quyết định được lựa chọn lám án lệ và nội dung của từng thảo án lệ để lưu hồ sơ báo cáo Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao.

TAND Tối cao cũng giao Vụ pháp chế và Quản lý khoa học là đơn vị thường trực giúp việc Hội đồng tư vấn án lệ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm