Tăng cường xử lý trường hợp kinh doanh lấn chiếm lòng lề đường

Thông tin từ Văn phòng UBND TP.HCM cho hay nhằm tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Người dân TP.HCM không xả rác ra đường và kênh rạch, vì TP sạch và giảm ngập nước”, UBND TP đã yêu cầu các sở-ngành, quận-huyện thực hiện lồng ghép cuộc vận động với triển khai hiệu quả lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về chung tay hành động giải quyết vấn đề rác thải nhựa. Đây là chương trình giảm ô nhiễm môi trường giai đoạn 2016-2020 và Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 11-6-2017 của  HĐND TP về công tác bảo vệ môi trường đô thị, khu dân cư và quản lý chất thải trên địa bàn TP.

Đồng thời, tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức và vận động người dân cùng tham gia chương trình. Qua đó, giải quyết các vấn đề liên quan đến ô nhiễm rác thải khu dân cư và nơi công cộng; giải quyết các vấn đề liên quan đến lấn chiếm hệ thống kênh rạch, cửa xả, hầm ga thu nước và tình trạng xả rác trên kênh rạch.

Các cơ quan, đơn vị cũng được giao triển khai, duy trì hệ thống tiếp nhận thông tin phản ánh về môi trường; xây dựng dữ liệu quản lý, kiểm tra và xử lý vi phạm trong lĩnh vực vệ sinh môi trường; tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm về vệ sinh môi trường nơi công cộng, kinh doanh lấn chiếm lòng lề đường, các trường hợp lấn chiếm cửa xả, hầm ga thoát nước, lấp bít miệng thu nước và các công trình lấn chiếm trên kênh rạch.

Triển khai các giải pháp giảm sử dụng túi nylon và sản phẩm nhựa dùng một lần trên địa bàn TP; ban hành tiêu chí, quy trình công nhận các danh hiệu liên quan đến thực hiện cuộc vận động, các danh hiệu văn hóa nhằm vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện có hiệu quả cuộc vận động; biểu dương, phổ biến và nhân rộng các mô hình, giải pháp thực hiện có hiệu quả trong quá trình triển khai cuộc vận động.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm