Tăng giám sát đột xuất các kỳ sát hạch lái xe

Theo đó, từ ngày 3-4 đến 15-5, đoàn thanh tra Bộ GTVT đã tiến hành thanh tra công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe (GPLX) cơ giới đường bộ tại Sở GTVT và một số cơ sở đào tạo lái xe, trung tâm sát hạch lái xe thuộc bốn địa phương trên.

Theo đánh giá của đoàn thanh tra, nhìn chung các Sở GTVT đã cơ bản thực hiện công tác quản lý, đào tạo, sát hạch cấp GPLX theo quy định. Các cơ sở đào tạo, trung tâm sát hạch lái xe đã quan tâm đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác đào tạo, sát hạch, cơ bản đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định.

Tăng giám sát đột xuất các kỳ sát hạch lái xe   ảnh 1

Học viên đến trung tâm sát hạch lái xe chụp ảnh để được cấp bằng lái. Ảnh: L.ĐỨC

Tuy nhiên, đoàn thanh tra cũng đã chỉ ra một số hạn chế, tồn tại như công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát công tác đào tạo, thi cấp chứng chỉ sơ cấp chưa phát hiện kịp thời các tồn tại của cơ sở. Còn có Sở GTVT chưa được quan tâm thực hiện công tác giám sát các kỳ thi cấp chứng chỉ sơ cấp, các kỳ sát hạch lái xe; việc kiểm tra điều kiện sân tập lái ô tô hoặc hệ thống phòng học chuyên môn để cấp giấy phép đào tạo lái xe cho cơ sở đào tạo chưa chặt chẽ.

Một số cơ sở đào tạo có các phòng học chuyên môn hoặc sân tập lái xe hoặc xe tập lái chưa đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định; một số cơ sở bố trí giáo viên dạy thực hành lái xe (làm thêm giờ) vượt quá thời gian theo quy định…

Đoàn thanh tra yêu cầu các sở GTVT chỉ đạo Thanh tra Sở GTVT xử phạt vi phạm hành chính một số cơ sở đào tạo lái xe vi phạm. Các sở GTVT cũng cần tăng cường kiểm tra thường xuyên các cơ sở đào tạo, trung tâm sát hạch lái xe để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, bảo đảm nâng cao chất lượng công tác đào tạo, sát hạch lái xe.

Tăng cường công tác giám sát đột xuất các kỳ sát hạch lái xe theo quy định. Định kỳ hoặc đột xuất giám sát các kỳ thi cấp chứng chỉ sơ cấp đối với các cơ sở đào tạo lái xe. Cập nhật thường xuyên, kịp thời thông báo vi phạm giao thông của lái xe lên Hệ thống thông tin giấy phép lái xe của Tổng cục Đường bộ Việt Nam.

Đoàn Thanh tra cũng yêu cầu với các cơ sở đào tạo, trung tâm sát hạch lái xe tổ chức khắc phục ngay các tồn tại, thiếu sót theo các yêu cầu của đoàn thanh tra.