Tăng lệ phí đăng ký, cấp biển số xe ô tô, xe máy

(PLO)- Dưới đây là những thay đổi mức lệ phí cấp giấy đăng ký xe, biển số định danh từ ngày 22-10-2023.

TangLePhiCapBienSoOToXeMay.jpg

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm