Tạo chỗ dựa tinh thần và vật chất cho ngư dân bám biển

Phát biểu tại đây, Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải tiếp tục khẳng định đường lối đấu tranh kiên trì của Đảng và Nhà nước khi giải quyết xung đột với Trung Quốc.

Nhấn mạnh vai trò của các tầng lớp nhân dân trong công tác đấu tranh bảo vệ độc lập dân tộc, ông Hải cho rằng MTTQ TP và các tổ chức thành viên cần nắm chắc tình hình, phát huy mạnh mẽ lòng yêu nước, tăng cường gắn kết khối đại đoàn kết dân tộc. Tạo chỗ dựa tinh thần lẫn vật chất vững chắc cho các ngư dân, cán bộ, nhân viên kiểm ngư, chiến sĩ đang ngày đêm bám biển bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ VN cũng đánh giá cao nỗ lực và vai trò của MTTQ TP trong quá trình phát triển kinh tế, ổn định chính trị của TP. Ông cho rằng MTTQ TP đã triển khai hiệu quả các hình thức thiết thực góp phần phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc suốt nhiều năm qua nên cần tiếp tục thực hiện.

HOÀNG LAN