Thành lập Ban chỉ đạo đổi mới phong cách, thái độ phục vụ bệnh nhân

Thành lập Ban chỉ đạo đổi mới phong cách, thái độ phục vụ bệnh nhân ảnh 1
Bác sỹ phục vụ bệnh nhân trong viện. Nguồn Internet

Quyết định này được Hà Nội ký sau khi Bộ Y tế có kế hoạch triển khai thự hiện trên toàn quốc về việc đổi mới thái độ, phong cách phục vụ của bác sĩ, y tá trong bệnh viện (Quyết định số 2151/QĐ- BYT ngày 4-6 của Bộ Y tế), sau đó ngày 24-7, Sở Y tế Hà Nội đã có văn bản đề nghị UBND TP Hà Nội cho phép thực hiện kế hoạch của Bộ.

Theo đó, Ban chỉ đạo đổi mới thái độ phục vụ của cán bộ y tế gồm có 18 người do ông Nguyễn Khắc Hiền, giám đốc Sở Y tế làm trưởng ban, 15 thành viên khác của ban đều là người của Sở Y tế Hà Nội, chỉ có 2 thành viên còn lại là người của bệnh viện – nơi trực tiếp điều trị bệnh nhân gồm: Giám đốc BV Xanh Pôn và Phó tổng giám đốc BV Vinmex.

Ban chỉ đạo có nhiệm vụ xây dựng, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả kế hoạch “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh” theo quy định. Đôn đốc, kiểm tra, giám việc thành lập các ban chỉ đạo tại cơ sở cũng như triển khai các nội dung của kế hoạch…