Video CĐV Việt Nam muốn thắng Myanmar 3-1. Video: CÔNG TUẤN


CĐV Việt Nam - Myanmar tình thương mến thương - ảnh 1

CĐV Việt Nam - Myanmar tình thương mến thương - ảnh 2

CĐV Việt Nam - Myanmar tình thương mến thương - ảnh 3

CĐV Việt Nam cũng đến sân Thuwunna rất đông.

CĐV Việt Nam - Myanmar tình thương mến thương - ảnh 4

CĐV Việt Nam - Myanmar tình thương mến thương - ảnh 5

CĐV Việt Nam - Myanmar tình thương mến thương - ảnh 6
CĐV Việt Nam muốn thắng Myanmar 3-1.

CĐV Việt Nam - Myanmar tình thương mến thương - ảnh 7
Hai CĐV xinh đẹp của Myanmar...

CĐV Việt Nam - Myanmar tình thương mến thương - ảnh 8

CĐV Việt Nam - Myanmar tình thương mến thương - ảnh 9
... được các CĐV Việt Nam chú ý và... xin chụp ảnh chung.

CĐV Việt Nam - Myanmar tình thương mến thương - ảnh 10
CĐV Việt Nam và Myanmar rất hòa đồng.

CĐV Việt Nam - Myanmar tình thương mến thương - ảnh 11

CĐV Việt Nam - Myanmar tình thương mến thương - ảnh 12

CĐV Việt Nam - Myanmar tình thương mến thương - ảnh 13
CĐV Việt Nam cuồng nhiệt trước giờ bóng lăn.