Thẻ từ ATM sẽ sớm bị khai tử

Theo dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung thông tư số 19/2016 của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) quy định về hoạt động thẻ ngân hàng, từ ngày 31-3-2021, các tổ chức phát hành thẻ phải thực hiện việc phát hành thẻ nội địa mới là thẻ chip, không phát hành thẻ nội địa mới là thẻ từ. 

Trước đó, NHNN quy định 100% thẻ ATM đang lưu hành trên thị trường phải tuân thủ tiêu chuẩn cơ sở về thẻ chip nội địa là đến ngày 31-12-2021. Như vậy, Ngân hàng Nhà nước đã đôn thời gian phát hành thẻ chip mới của các ngân hàng thương mại sớm hơn so với quy định cũ là 9 tháng

Theo NHNN, việc thúc đẩy thời gian phát hành 100% thẻ ATM đang lưu hành phải tuân thủ tiêu chuẩn cơ sở về thẻ chip nội địa sớm hơn 9 tháng là để các ngân hàng tích cực trong công tác phát hành thẻ chip. Đặc  biệt bố trí nguồn nhân lực, kinh phí trong việc hỗ trợ khách hàng chuyển đổi từ thẻ từ sang thẻ chip để không ảnh hưởng đến quá trình sử dụng thẻ của khách hàng. 

Cũng theo NHNN, các nội dung trong dự thảo đưa ra mới nhằm ngăn ngừa hiện tượng một số ngân hàng vẫn tiếp tục phát hành thẻ mới là thẻ từ cho khách hàng, ảnh hưởng đến lộ trình chuyển đổi thẻ chip nội địa năm 2021.

Được biết, đối với lĩnh vực thanh toán thẻ, việc chuyển đổi từ thẻ từ sang thẻ chip đang diễn ra với tốc độ nhanh chóng. Việc chuyển đổi thẻ từ thẻ từ sang thẻ chip là xu hướng chung của nhiều thị trường trên thế giới, với mục tiêu tăng cường an toàn bảo mật cho khách hàng. Áp dụng tiêu chuẩn công nghệ thẻ chip sẽ hạn chế tình trạng đánh cắp thông tin thẻ cũng như các nguy cơ mất an toàn khác. 

Tính đến hết ngày 30-9-2020, theo báo cáo NAPAS, tại thị trường VN đã có trên 20 NHTM chuyển đổi từ thẻ từ sang thẻ chip, toàn thị trường đạt 7,4 triệu thẻ chip nội địa, 199.000 POS và 12.000 ATM được nâng cấp để chấp nhận thanh toán thẻ chip.

Đối với Vietcombank, tính đến 31-10-2020, ngân hàng này đã thực hiện phát hành mới và chuyển đổi 2,5 triệu thẻ chip nội địa, nâng cấp trên 43.000 POS (đạt xấp xỉ 80% POS của Vietcombank) và trên 2.000 ATM (đạt 82% ATM của Vietcombank) chấp nhận thẻ chip theo Bộ tiêu chuẩn cơ sở trên toàn hệ thống.