Thi công chậm, 1 nhà thầu cao tốc Bến Lức - Long Thành bị nhắc

Cụ thể, theo đánh giá của tư vấn giám sát Dasan - Kunhwa - ICT của dự án, hiện tại tiến độ thi công của gói thầu A5 không những không được cải thiện mà còn trì trệ hơn trước.

Tiến độ thi công thực tế các hạng mục còn lại không bám theo tiến độ điều chỉnh đã được nhà thầu trình chủ đầu tư trước đó, trong đó các hạng mục ảnh hưởng tới đường găng của gói thầu đều chậm (thi công đúc dầm Super-T, khối K0 cầu Ông Kèo…).

Trước thực tế đó, chủ đầu tư (Ban quản lý dự án các đường cao tốc phía Nam) dự án cao tốc yêu cầu giám đốc gói thầu A5 khẩn trương có các hành động quyết liệt để đẩy nhanh, bắt kịp tiến độ đã bị chậm so với kế hoạch thi công điều chỉnh đã trình.

Tư vấn giám sát cũng được yêu cầu chỉ đạo nhà thầu quyết liệt tập trung huy động thiết bị, nhân lực và vật tư để triển khai thi công tất cả hạng mục thuộc đường găng của gói thầu; đồng thời, đề xuất các giải pháp để hoàn thành tiến độ gói thầu theo đúng hợp đồng.