Thi làm phim ngắn về người khuyết tật

Thi làm phim ngắn về người khuyết tật ảnh 1

Poster kêu gọi làm phim về người khuyết tật

Tác phẩm phim ngắn có thời lượng không quá năm phút. Nội dung phim thể hiện rõ những vấn đề khó khăn của người khuyết tật khi tham gia các hoạt động xã hội như tham gia giao thông, học tập, làm việc, vui chơi giải trí.... Mục đích phim nhằm giúp cộng đồng cùng hiểu hơn về những khó khăn của người khuyết tật khi tiếp cận các công trình công cộng, phương tiện giao thông để từ đó thúc đẩy tạo ra những hành động vì người khuyết tật.

Theo bà Lương Thị Quỳnh Lan, Phó Giám đốc Trung Tâm Khuyết tật và Phát triển, hiện nay xã hội vẫn còn một khoảng cách trong sự thấu hiểu và cách hỗ trợ giữa cộng đồng nói chung và người khuyết tật nói riêng. Khoảng cách đó là những rào cản cần được phá bỏ.

Thông tin chi tiết về việc đăng ký tham dự, giải thưởng và các thông tin khác liên quan xin xem tại http://www.drdvietnam.org/song-doc-lap-tin-hoat-dong/16036/ . Mọi thắc mắc về cuộc thi, độc giả gửi câu hỏi đến email song-doc-lap@drdvietnam.com hoặc điện thoại 08 3868 4858 (#142) gặp anh Trương Huy Vũ hoặc (#132) gặp chị Liêu Thị Ngọc Hiếu.

TM

Đề cương văn hóa Việt Nam 1943-2023: 80 năm vẫn còn nguyên giá trị

Đề cương văn hóa Việt Nam 1943-2023: 80 năm vẫn còn nguyên giá trị

(PLO)-  Đến nay dẫu 80 năm đã trôi qua, Đề cương văn hóa năm 1943 vẫn còn nguyên giá trị lý luận và tính thời đại sâu sắc, tiếp tục soi đường cho công cuộc vận động văn hóa mới ở Việt Nam và xây dựng và bảo vệ Tổ quốc với ba phương châm lớn: Dân tộc hóa, khoa học hóa và đại chúng hóa. 
Mở trang sách cũ - Bài 2: Văn thi sĩ bán sách

Mở trang sách cũ - Bài 2: Văn thi sĩ bán sách

(PLO)- Các nhà sách được sáng lập bởi các văn thi sĩ, vừa là nơi để họ kiếm sống vừa là nguồn tài liệu để họ đọc tham khảo. Thậm chí nhà sách còn là cơ sở để họ hoạt động văn nghệ, cách mạng.