Thị xã đầu tiên Vĩnh Long được công nhận nông thôn mới

Thị xã Bình Minh là đơn vị đầu tiên của tỉnh Vĩnh Long đạt được những tiêu chí để Trung ương công nhận hoàn thành nhiệm vụ NTM.

Phát biểu tại lễ công nhận Thủ tướng bày tỏ sự vui mừng khi tỉnh Vĩnh Long là một tỉnh vẫn còn nhiều khó khăn nhưng đã có thị xã NTM đầu tiên. Đây là cố gắng rất lớn của tỉnh và địa phương.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng biểu dương tỉnh đặc biệt là Thị ủy, UBND mặt trận thị xã... đã cố gắng dồn tất cả nhân lực để xây dựng huyện thành thị xã NTM.

Thị xã đầu tiên Vĩnh Long được công nhận nông thôn mới ảnh 1
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi lễ công nhận

Bên cạnh đó, Thủ tướng lưu ý trong thời gian tới Bình Minh phát huy hơn nữa những việc đã đạt được, chú trọng tập trung tìm những phương thức canh tác chuyên khoa học công nghệ, tổ chức lại sản xuất, tìm ra thế mạnh của địa phương. Nhất là tìm những cây con phù hợp, đặc biệt là đối với vùng khó khăn, chính sách để đời sống nhân dân được nâng lên một bước.

"Xây dựng nông thôn mới không chỉ quan trọng ở phương diện cơ sở hạ tầng mà còn chú trọng ở việc nâng cao đời sống, vật chất, tinh thần của người dân. Đó chính là mục tiêu quan trọng của thị xã NTM, xã NTM" - Thủ tướng nói.

Thị xã đầu tiên Vĩnh Long được công nhận nông thôn mới ảnh 2
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao bằng công nhận thị xã Bình Minh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM năm 2017.

Thị xã Bình Minh được thành lập và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1-3-2013, với hơn tám đơn vị hành chính gồm ba phường năm xã. Tổng diện tích tự nhiên trên 9.300 ha, dân số gần 90.000 người.  Cuối năm 2011, thị xã đã hoàn thành quy hoạch các xã NTM.

Qua hơn sáu năm hạ tầng nông thôn đã được quan tâm tập trung đầu tư xây dựng, đã có gần 300 dự án (giao thông, thủy lợi, trường học, cơ sở vật chất...) và gần 3.000 căn nhà được xây dựng mới hoặc duy tu, sửa chữa.. . tạo nên bộ mặt NTM ở Bình Minh thật sự đổi mới một cách đồng bộ và khang trang.

Đầu tư xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp Bình Minh hiện đã thu hút 21 doanh nghiệp vào đầu tư.

Bên cạnh đó với lợi thế điều kiện tự nhiên đã hình thành các vùng sản xuất tập trung chuyên canh cây ăn trái, rau màu có giá trị kinh tế cao, bước đầu hình thành được mối liên kết giữa nông dân với doanh nghiệp từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm…

Công nghiệp TP.HCM tăng trưởng thoát âm

Công nghiệp TP.HCM tăng trưởng thoát âm

(PLO)- Tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư công khởi sắc, công nghiệp tăng trưởng thoát âm, môi trường kinh doanh cải thiện...giúp kinh tế TP.HCM lấy lại đà tăng trưởng trong quý II-2023.