Từ khóa:

#thời hiệu khởi kiện
Tìm thấy 8 kết quả
Hướng gỡ cho quyền khởi kiện lại

Hướng gỡ cho quyền khởi kiện lại

(PLO)- Cho nguyên đơn quyền kiện lại nhưng “buộc nguyên đơn trả chi phí và thiệt hại mà bị đơn và người liên quan phải gánh chịu đối với vụ án đã bị đình chỉ trước đây”.