Phụ nữ có bị xử tội giao cấu với trẻ em không?

Phụ nữ có bị xử tội giao cấu với trẻ em không?

(PLO)- Vụ việc một phụ nữ có con khi chồng chỉ mới hơn 13 tuổi, xảy ra từ hơn 14 năm trước đã đặt ra các vấn đề pháp lý về chủ thể tội phạm cũng như thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự.