Liên quan đến việc thu phí đi lễ hội gây tranh cãi, theo bà Thủy, các địa phương khi triển khai thu phí, lệ phí đều căn cứ các quy định hiện hành, không có địa phương nào thu phí tùy tiện, việc tăng giảm phí đều thông qua HĐND.

Việc thu phí ở Yên Tử mà dư luận phản ánh đã được UBND tỉnh ban hành và thực hiện theo đúng quy định pháp luật. Việc này nhằm có nguồn tái tạo các khu di tích khang trang hơn.