Hội nghị lần thứ 13 BCH Trung ương khóa XII khai mạc sáng nay, 5-10, tại Hà Nội, với nội dung được người dân quan tâm là công tác nhân sự chuẩn bị cho Đại hội đại biểu toàn quốc, Đảng CSVN dự kiến sẽ tổ chức đầu năm 2021.

Chủ trì Hội nghị, Tổng Bí thư – Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu khai mạc, tóm tắt công tác nhân sự mà Bộ Chính trị, Trung ương khóa XII đã triển khai từ cuối tháng 12-2018 đến nay.

Hội nghị Trung ương 13 bàn nhân sự Ban chấp hành khóa XIII - ảnh 1
Tổng bí thư - Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc Hội nghị  Trung ương 13. Ảnh: TTXVN

Theo đó, để chuẩn bị nguồn nhân sự cho BCH Trung ương khóa XIII, thực hiện quy trình xây dựng quy hoạch cán bộ cấp chiến lược, từ giới thiệu của cơ sở, Trung ương đã cho ý kiến. Sau đó, trên cơ sở đề xuất của Tiểu ban Nhân sự, Bộ Chính trị đã 4 lần phê duyệt nhân sự quy hoạch BCH Trung ương khóa XIII.

Quy hoạch Trung ương được 227 người

Tổng số nhân sự được Bộ Chính trị phê duyệt quy hoạch Trung ương là 227. Tất cả đã được bồi dưỡng kiến thức mới qua 5 lớp được Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ đạo tổ chức triển khai.

Đáng chú ý, Tổng Bí thư – Chủ tịch nước cho hay, tháng 7 vừa qua, thay mặt Bộ Chính trị ông đã gửi thư đến các Ủy viên Trung ương khoá XII, đề nghị từng người “đề xuất ý kiến về cá nhân mình và giới thiệu nhân sự đủ tiêu chuẩn, điều kiện để thay thế mình”.

Trên cơ sở đề xuất của Tiểu ban Nhân sự, Bộ Chính trị đã họp thông qua cơ cấu và nguồn nhân sự làm cơ sở giới thiệu tham gia BCH Trung ương khóa XIII. Căn cứ quyết định của Bộ Chính trị, Tiểu ban Nhân sự đã thông báo cho các địa phương, cơ quan, đơn vị tổ chức việc giới thiệu nhân sự.

Thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự tham gia BCH Trung ương khóa XIII, tính đến ngày 20-8, đã có 116/116 địa phương, cơ quan, đơn vị giới thiệu 119 ứng viên tham gia BCH Trung ương khóa XII (cả chính thức và dự khuyết) theo diện tái cử; 107 người theo diện lần đầu tham gia Ủy viên chính thức và 44 theo diện Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương khóa XIII.

Tạm chọn ra 151 người

“Việc tổ chức lấy phiếu giới thiệu nhân sự BCH Trung ương đã được các cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện nghiêm túc, cơ bản bảo đảm tiến độ, đúng quy trình, hướng dẫn của Tiểu ban Nhân sự. Tiểu ban Nhân sự đã chỉ đạo 10 cơ quan chức năng và địa phương liên quan tiến hành thẩm định, kiểm tra, rà soát tiêu chuẩn, điều kiện đối với các nhân sự đã được giới thiệu, bao gồm nhân sự tái cử và nhân sự tham gia lần đầu” - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng - Trưởng Tiểu ban Nhân sự báo cáo Trung ương.

Mười cơ quan, địa phương tham gia quá trình thẩm định, kiểm tra, rà soát gồm: Ban Tổ chức Trung ương, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, Ban Nội chính Trung ương, Tiểu ban Bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương, Đảng uỷ Công an Trung ương, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Ban cán sự đảng Thanh tra Chính phủ, Ban cán sự đảng Kiểm toán Nhà nước, Ban Thường vụ Thành uỷ Hà Nội và Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM.

Hội nghị Trung ương 13 bàn nhân sự Ban chấp hành khóa XIII - ảnh 2
Tổng bí thư - Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chụp ảnh chung với các cán bộ cao cấp của Đảng trước phiên khai mạc Hội nghị Trung ương 13. Ảnh: TTXVN.

Chưa "làm" nhân sự Bộ Chính trị, Ban Bí thư

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho biết, trên cơ sở Phương hướng và Quy trình công tác nhân sự đã được Trung ương thông qua, Tiểu ban Nhân sự và Bộ Chính trị đã họp nhiều lần, xem xét khách quan, công tâm, toàn diện, thảo luận kỹ lưỡng dự kiến danh sách giới thiệu ứng cử Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII.

Tại Hội nghị Trung ương 13 này, Bộ Chính trị trình Trung ương kết quả giới thiệu nhân sự của các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị trực thuộc Trung ương và ý kiến của Bộ Chính trị về các nhân sự được giới thiệu. Đồng thời, tại Hội nghị này, Bộ Chính trị báo cáo Ban Chấp hành Trung ương về nhân sự tham gia Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII, bao gồm danh sách tái cử và danh sách tham gia lần đầu.

Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Việc lựa chọn, giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII phải bám sát Phương hướng công tác nhân sự Đại hội XIII, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của BCH Trung ương trên các địa bàn, lĩnh vực công tác; đáp ứng yêu cầu lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Trung ương và địa phương, nhất là ở những lĩnh vực trọng yếu, địa bàn phức tạp, trọng điểm; đồng thời góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ cấp cao của Đảng trước mắt cũng như lâu dài.

Khi xem xét, lựa chọn, giới thiệu nhân sự phải căn cứ vào tiêu chuẩn, điều kiện, cơ cấu, số lượng; phẩm chất, năng lực, uy tín của cán bộ là chính nhưng cũng cần quan tâm, chú ý đến cơ cấu hợp lý, cân đối giữa các địa bàn, lĩnh vực công tác và các khối; giữa Trung ương và địa phương; cơ cấu cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số và yếu tố vùng miền hợp lý...

Tuy nhiên, không vì cơ cấu, số lượng mà hạ thấp tiêu chuẩn; bảo đảm dân chủ, công bằng, công tâm, khách quan, minh bạch; kiên quyết chống các biểu hiện tiêu cực trong quá trình thực hiện công tác nhân sự, gây dư luận không tốt trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ: Công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương là công việc vô cùng hệ trọng. BCH Trung ương cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, bám sát phương hướng và Quy trình công tác nhân sự, nghiên cứu kỹ danh sách giới thiệu nhân sự BCH Trung ương và Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII để thảo luận, cân nhắc, lựa chọn kỹ lưỡng.

Theo Tổng bí thư, căn cứ vào kết quả Hội nghị Trung ương lần này cũng như ý kiến góp ý của Trung ương, Bộ Chính trị sẽ chỉ đạo việc tiếp tục chuẩn bị, xem xét, bổ sung hoàn thiện các phương án về nhân sự, bảo đảm đủ về số lượng, đúng về tiêu chuẩn, chất lượng và hoàn chỉnh các hồ sơ để báo cáo Trung ương xem xét, quyết định thông qua trước khi trình Đại hội XIII của Đảng.

Bản tin phát của TTXVN về phiên khai mạc Hội nghị Trung ương 13 không đề cập tới nội dung công tác nhân sự Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII.

Như vậy, nhiều khả năng Hội nghị này Trung ương chỉ thông qua danh sách giới thiệu nhân sự Trung ương khóa XIII, gồm chính thức và dự khuyết.