Chủ tịch nước Trần Đại Quang điều hành phiên bế mạc - ảnh 1Toàn cảnh bế mạc hội nghị. Ảnh: PHƯƠNG HOA/TTXVN
Thông cáo báo chí phát đi chiều 11-10 cho biết như trên, theo TTXVN

Theo đó, tại buổi làm việc cuối cùng của Hội nghị Trung ương 6, ông Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Bộ Chính trị đọc báo cáo của Bộ Chính trị tiếp thu và giải trình ý kiến Trung ương thảo luận về tình hình kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước năm 2017 và nhiệm vụ năm 2018. 

Ông Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, thay mặt Bộ Chính trị đọc báo cáo của Bộ Chính trị tiếp thu và giải trình ý kiến Trung ương thảo luận về đề án Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.

Ông Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, thay mặt Bộ Chính trị đọc báo cáo của Bộ Chính trị tiếp thu và giải trình ý kiến Trung ương thảo luận về đề án về công tác dân số trong tình hình mới. 

Ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Bộ Chính trị đọc báo cáo của Bộ Chính trị tiếp thu và giải trình ý kiến Trung ương thảo luận về đề án Đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính và tổ chức lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập. 

Ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, thay mặt Bộ Chính trị đọc báo cáo của Bộ Chính trị tiếp thu và giải trình ý kiến Trung ương thảo luận về đề án Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. 

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc hội nghị.