Đó là nội dung trong dự thảo nghị định về quản lý không gian xây dựng ngầm đô thị vừa được Bộ Xây dựng trình Chính phủ ngày 30-11.

Dự thảo cũng quy định, đối với các đô thị cũ và đô thị đang được cải tạo, UBND cấp tỉnh phải có kế hoạch đầu tư xây dựng cống, bể kỹ thuật hoặc hào để từng bước hạ ngầm các đường dây, cáp nổi.

Theo Bộ Xây dựng, trong những năm gần đây, việc hạ ngầm các đường dây, đường cáp đi nổi đã được triển khai ở Hà Nội và TP.HCM.

HOÀNG VÂN