Chiều 26-10, Thành uỷ Hà Nội đã có thông báo về việc phân công nhiệm vụ cho 16 uỷ viên Ban thường vụ Thành uỷ khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo đó, ông Vương Đình Huệ, Bí thư Thành uỷ Hà Nội, được phân công phụ trách toàn Đảng bộ TP, giới thiệu để bầu chức danh Trưởng đoàn ĐBQH TP Hà Nội khoá XV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Chu Ngọc Anh, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND TP Hà Nội được giới thiệu ứng cử để bầu làm Chủ tịch UBND TP khoá mới.

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn, phó Bí thư Thành uỷ, Phó Chủ tịch thường trực HĐND TP Hà Nội được giới thiệu để bầu chức Chủ tịch HĐND TP khoá mới.

Bà Nguyễn Thị Tuyến đảm nhiệm vị trí Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ và ông Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành uỷ phụ trách xây dựng tổ chức cơ sở Đảng.

Các uỷ viên Ban thường vụ Thành uỷ Hà Nội khác cũng được phân công các chức danh cụ thể. Trong đó, ông Vũ Đức Bảo làm Trưởng ban Tổ chức Thành uỷ; ông Hoàng Trọng Quyết làm Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Thành uỷ; ông Nguyễn Quang Đức làm Trưởng ban nội chính Thành uỷ; ông Nguyễn Doãn Toản làm Trưởng ban dân vận Thành uỷ...