Chiều 8-7, Hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành (BCH) Trung ương khóa XIII đã bế mạc, hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra, sớm hơn một ngày so với dự kiến.

Hội nghị được nhân dân hết sức quan tâm

Trong ngày làm việc cuối cùng, BCH Trung ương nghe Bộ Chính trị báo cáo tiếp thu, giải trình để hoàn thiện các dự thảo về quy chế làm việc của BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban bí thư; quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương; quy định thi hành Điều lệ Đảng; quy định về công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật của Đảng.

Tại hội nghị, trung ương cũng nhất trí cao với phương án do Bộ Chính trị trình về tiếp tục kiện toàn nhân sự các chức danh lãnh đạo của các cơ quan nhà nước nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV. BCH Trung ương đã nhất trí đề xuất, giới thiệu bổ sung 23 nhân sự đảm nhiệm một số chức danh lãnh đạo nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026.

Trong bài phát biểu bế mạc, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ những nội dung được trung ương đưa ra xem xét, quyết định tại hội nghị này có ý nghĩa rất quan trọng, được cán bộ, đảng viên và nhân dân hết sức quan tâm, coi đây là một bước cụ thể hóa sớm và kịp thời Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Trung ương đã thông qua nghị quyết hội nghị.

Hội nghị TW 3: Cụ thể hóa kịp thời Nghị quyết ĐH XIII - ảnh 1
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc hội nghị. Ảnh: TTXVN

Vượt qua dịch bằng sức mạnh con người Việt Nam

Phát biểu bế mạc, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết Hội nghị Trung ương 3 đã đánh giá, cập nhật tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia, đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020. Trong đó, nổi lên thời gian qua đất nước đối mặt với thách thức từ dịch bệnh nhưng đà phát triển vẫn được duy trì trong sáu tháng đầu năm 2021…

Theo Tổng bí thư, trung ương nhìn nhận bên cạnh những thời cơ, thuận lợi, đất nước ta vẫn đang đứng trước những khó khăn, thách thức mới và lớn, thậm chí gay gắt hơn. Dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, nguy hiểm hơn trước và có thể còn tiếp tục lan rộng, kéo dài, tác động mạnh đến mọi mặt của đời sống xã hội. Thị trường tài chính - tiền tệ, nhất là thị trường chứng khoán, thị trường bất động sản tiềm ẩn nhiều rủi ro. Hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống của nhân dân, nhất là ở những vùng, địa bàn và những ngành, lĩnh vực bị ảnh hưởng trực tiếp của dịch bệnh gặp nhiều khó khăn.

Dù vậy, theo Tổng bí thư, trung ương vẫn hướng tới mục tiêu tổng quát cho cả nhiệm kỳ mà Đại hội XIII đã đề ra. Cụ thể:

Phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế cao hơn mức bình quân của năm năm 2016-2020, để đến năm 2025 Việt Nam là nước đang phát triển có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp.

Nâng cao năng suất, chất lượng hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế; thực hiện có hiệu quả các giải pháp khắc phục tác động của đại dịch COVID-19, nhanh chóng phục hồi tăng trưởng kinh tế.

Phát huy mạnh mẽ giá trị văn hóa và sức mạnh của con người Việt Nam. Từng bước xây dựng xã hội có trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; bảo đảm cuộc sống của nhân dân yên bình và hạnh phúc. Bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Chú trọng bảo vệ tài nguyên, môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Tăng cường quốc phòng, an ninh; kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia và giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

Chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

Siết chặt kỷ cương, kiên quyết chống tham nhũng

BCH Trung ương giao Ban cán sự đảng Chính phủ chỉ đạo các cơ quan chức năng hoàn thiện các dự thảo kế hoạch trình Quốc hội xem xét, quyết định. Yêu cầu là các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính - ngân sách, đầu tư công trung hạn phải thống nhất với nhau; phải có giải pháp đột phá, khả thi cao, sát thực tế. Trong đó lưu ý vừa tiếp tục đẩy mạnh phát triển, vừa chủ động, tích cực phòng chống dịch bệnh có thể còn tiếp tục kéo dài, thậm chí nguy hiểm, lan rộng, nhanh hơn.

Trong chỉ đạo, quản lý, điều hành cần phải coi trọng sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; bám sát thực tiễn, lấy thực tiễn làm thước đo. Cần tôn trọng các nguyên tắc của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Giữ vững kỷ luật, kỷ cương tài chính - ngân sách nhà nước; chi ngân sách trong khả năng của nền kinh tế và vay trong khả năng trả nợ, bảo đảm an ninh, an toàn tài chính quốc gia. Coi trọng công tác thanh tra, kiểm tra, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Về đầu tư công, cần tập trung rà soát, loại bỏ những dự án chưa thật sự cần thiết, cấp bách để ưu tiên nguồn vốn cho các dự án, công trình trọng điểm, cấp bách của quốc gia và các ngành, lĩnh vực, các địa phương, nhất là các dự án phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội có ý nghĩa chiến lược, liên vùng, tạo động lực cho phát triển nhanh và bền vững.

Kiên quyết siết chặt kỷ luật, kỷ cương, xóa bỏ cơ chế xin - cho; chống tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm trong đầu tư công. Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, phân công, phân nhiệm đi đôi với tăng cường phối hợp, giám sát, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện. Linh hoạt, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, nhất là về thể chế, thủ tục hành chính, giải phóng mặt bằng để đẩy mạnh việc giải ngân thực hiện dự án đúng tiến độ và bảo đảm chất lượng công trình...

Trách nhiệm, quyền hạn của Ủy ban Kiểm tra rõ hơn

Về các quy chế làm việc của BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban bí thư khóa XIII mà Hội nghị Trung ương 3 thảo luận, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết các nội dung được thông qua đều bám sát Điều lệ Đảng, kế thừa những gì cốt lõi của các quy chế, quy định của các khóa trước; đồng thời bổ sung, sửa đổi một số nội dung cho phù hợp với thực tế tình hình nhiệm kỳ khóa XIII.

Đặc biệt, Tổng bí thư nhấn mạnh quy chế làm việc của UBKT Trung ương khóa XIII đã quy định rõ hơn các vấn đề liên quan đến trách nhiệm, quyền hạn của UBKT Trung ương; trách nhiệm, quyền hạn của thành viên UBKT Trung ương; trách nhiệm, quyền hạn của thường trực ủy ban, chủ nhiệm và phó chủ nhiệm ủy ban; và về mối quan hệ công tác với các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, ban chỉ đạo của trung ương...