Chiều 15-9, trao đổi với PLO, ông Nguyễn Đắc Tài, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa, xác nhận UBND tỉnh đã ra quyết định kỷ luật sáu cán bộ là giám đốc, phó giám đốc các sở, ngành.

Đây là bước kỷ luật hành chính sau khi những cán bộ lãnh đạo này bị kỷ luật về mặt đảng.

Khánh Hòa kỷ luật 6 giám đốc, phó giám đốc sở  - ảnh 1
Từ trái qua: Ông Võ Tấn Thái, Lê Văn Dẽ vàTrần Hòa Nam. Ảnh: TL

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành quyết định cảnh cáo đối với ba giám đốc sở, gồm các ông Lê Văn Dẽ, Giám đốc Sở Xây dựng; Trần Hòa Nam, Giám đốc Sở KH&ĐT; Võ Tấn Thái, Giám đốc Sở TN&MT.

Khánh Hòa kỷ luật 6 giám đốc, phó giám đốc sở  - ảnh 2
Ông Lê Văn Dẽ, Giám đốc Sở Xây dựng Khánh Hòa. Ảnh: TL

Trước đó, cả ba cán bộ trên đều bị Tỉnh ủy Khánh Hòa quyết định kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo.

Theo kết luận của Tỉnh ủy Khánh Hòa, với cương vị là tỉnh ủy viên, giám đốc Sở Xây dựng (từ năm 2011 đến thời điểm kiểm tra năm 2019), ông Lê Văn Dẽ đã vi phạm Quyết định 1396 ngày 25-9-2012 của Thủ tướng về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung của TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đến năm 2025, vi phạm Luật Xây dựng 2014, vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm.

Khánh Hòa kỷ luật 6 giám đốc, phó giám đốc sở  - ảnh 3
Ông Trần Hòa Nam, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư. Ảnh: TL

Còn với cương vị là phó giám đốc Sở KH&ĐT (từ tháng 4-2010 đến tháng 4-2012) và giám đốc Sở KH&ĐT (từ tháng 6-2015 đến thời điểm kiểm tra năm 2019), ông Trần Hòa Nam đã vi phạm Luật Đầu tư 2005 và quy định về những điều đảng viên không được làm.

Với cương vị là tỉnh ủy viên, giám đốc Sở KH&ĐT (từ tháng 8-2008 đến tháng 6-2015) và là tỉnh ủy viên, giám đốc Sở TN&MT (từ tháng 6-2015 đến thời điểm kiểm tra năm 2019), ông Võ Tấn Thái đã vi phạm Luật Đầu tư 2005, Luật Đất đai 2003, Luật Đất đai 2013 và vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm.

Tỉnh ủy Khánh Hòa nhận định những khuyết điểm, vi phạm của ba giám đốc sở trên là nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cá nhân các ông.

Khánh Hòa kỷ luật 6 giám đốc, phó giám đốc sở  - ảnh 4
Ông Võ Tấn Thái khi làm giám đốc Sở TN&MT. Ảnh: TL

Cùng thời điểm, UBND tỉnh Khánh Hòa kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Trần Sỹ Quân, Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa. Trước đó, ông Quân cũng đã Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Khánh Hòa kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo.

Với cương vị là phó cục trưởng Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa (2013 - 2017), ông Trần Sỹ Quân đã vi phạm Nghị định 46/2014 quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; Thông tư số 77/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014 và vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm.

UBND tỉnh Khánh Hòa còn kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với hai phó giám đốc Sở KH&ĐT là Trần Minh Hải và Nguyễn Văn Nhựt. Trước đó, hai ông này đã bi Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy kỷ luật bằng hình thức khiển trách.

Với cương vị là phó giám đốc Sở KH&ĐT (từ tháng 4-2013 đến thời điểm kiểm tra năm 2019), ông Trần Minh Hải đã vi phạm Luật Đất đai năm 2013, Quy định số 47 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm.

Còn với cương vị là phó giám đốc Sở KH&ĐT (từ tháng 7-2015 đến thời điểm kiểm tra năm 2019), ông Nguyễn Văn Nhựt đã vi phạm Luật Đấu thầu 2013, Luật Xây dựng 2014, vi phạm Quy định số 47 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm. 

Giao phó giám đốc phụ trách Sở TN&MT

Ngày 15-9, UBND tỉnh Khánh Hòa đã trao quyết định cho ông Võ Tấn Thái thôi giữ chức giám đốc Sở TN&MT từ ngày 15-9. Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cũng quyết định giao nhiệm vụ cho ông Nguyễn Văn Đồng, phó giám đốc Sở TN&MT, phụ trách sở này từ ngày 15-9 cho đến khi kiện toàn chức danh giám đốc sở.

Theo lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa, ngày 5-8, ông Võ Tấn Thái có đơn xin thôi giữ chức giám đốc Sở TN&MT vì lý do cá nhân. Sau đó, đơn của ông Thái đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa đồng ý, chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định cho ông này thôi giữ chức giám đốc Sở TN&MT.

Hiện ông Thái vẫn công tác lại Sở TN&MT Khánh Hòa, chờ bố trí công việc khác.

Theo Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa, ông Võ Tấn Thái sinh tháng 5-1961. Theo quy định, còn hơn sáu tháng nữa, ông Thái mới nghỉ hưu.