Công tác cải tạo, mở rộng toàn bộ đoạn tuyến này phải cơ bản hoàn thành vào cuối năm 2016. Thủ tướng đã đồng ý giao bộ trưởng Bộ GTVT áp dụng cơ chế chỉ định thầu nhà đầu tư, nhà thầu.

Theo Bộ GTVT, đoạn QL 1 Hà Nội - Cần Thơ có lưu lượng lớn nhất trên toàn tuyến (chiều dài gần 1.900 km), trong đó đã mở rộng 390 km, có tuyến tránh 164 km, đang mở rộng 73 km, chưa mở rộng khoảng 1.260 km. Hiện có một số đoạn trên QL 1 đã quá tải như Hà Nam - Ninh Bình - Thanh Hóa - Hà Tĩnh, Cần Thơ - Phụng Hiệp, Đồng Nai - Phan Thiết. Việc phân kỳ đầu tư sẽ chia thành các đoạn, sắp xếp thứ tự ưu tiên hợp lý theo nhu cầu cấp thiết và khả năng huy động vốn để lập dự án đầu tư theo hình thức xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT).

Đ.LAM