Ngày 11-11, Quốc hội thảo luận tại tổ về dự án Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP). Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sau khi lắng nghe một số ý kiến đã phát biểu một số điểm chính yếu, lược sử lại quá trình thay đổi tư duy về PPP.

Thủ tướng: 'Không có luật, dân không bỏ vốn ra đầu tư đâu!' - ảnh 1
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng nếu không có luật pháp tốt, minh bạch, công khai, bảo vệ quyền tài sản, quyền sở hữu thì người dân và nhà đầu tư không bỏ vốn ra. Ảnh: QH

Thủ tướng khẳng định đến nay Đảng và Nhà nước đều nhận thức cần thiết phải xã hội hóa (XHH). Tất cả nhà đầu tư (NĐT) đều hỏi: “Các ông muốn chúng tôi đầu tư, vậy có luật pháp gì không?".

“Các NĐT họ tin luật, không tin nghị định. Phải có luật thì họ mới làm vì luật mới bảo vệ cho NĐT, để XHH, kêu gọi tư nhân đầu tư” - Thủ tướng nhấn mạnh.

Người đứng đầu Chính phủ cũng cho rằng vai trò của Nhà nước trong một số lĩnh vực cần phải thấp xuống, còn vai trò của tư nhân phải cao hơn trong một số lĩnh vực không cần thiết đầu tư công. Vì thế, làm luật PPP để kêu gọi nhiều nguồn lực phát triển đất nước là một hướng đi hết sức cần thiết.

“Tôi đi các địa phương, người dân bức xúc về thiếu vốn đầu tư công trình, đầu tư dự án từ to đến nhỏ. Các nước phát triển người ta đầu tư xong rồi, chỉ còn hưởng lợi thôi. Mình bây giờ vừa sản xuất, kinh doanh vừa đầu tư hạ tầng, hàng loạt vấn đề đặt ra” - Thủ tướng nói.

Mặt khác, Thủ tướng cũng nhận định nguồn lực trong dân còn rất lớn nhưng nếu không có pháp luật bảo vệ thì người dân không đầu tư. “Hiến pháp bảo vệ quyền sở hữu, quyền tài sản, quyền công dân rất lớn. Nhưng phải có luật pháp cụ thể, không có luật pháp thì làm sao người ta bỏ ra được?” - Thủ tướng đặt vấn đề và nói Luật PPP ra đời là rất cấp bách.

Theo Thủ tướng, hiện nay do pháp luật còn chồng chéo, vướng mắc nên NĐT chưa nhiệt huyết đầu tư vào Việt Nam. Thể chế bây giờ rất quan trọng. Nếu gỡ được thể chế thì không khí đầu tư rất tốt, sẽ giúp cho đất nước phát triển và theo quy luật kinh tế, khi đầu tư theo hình thức công tư thì cả Nhà nước và NĐT, người dân đều có lợi, dân sẽ giàu có hơn. Dân có giàu thì nước mới mạnh, đó cũng chính là mục tiêu của Đảng và Nhà nước.

Để làm được điều này, theo Thủ tướng thì phải bảo vệ quyền lợi NĐT tư nhân để họ yên lòng. Tuy vậy, Thủ tướng lưu ý tất cả đều phải theo nguyên tắc của kinh tế thị trường, định hướng XHCN. 

"Khi quyết định danh mục đầu tư PPP chẳng hạn thì quyền lợi Nhà nước và tư nhân đều được đảm bảo. Nên cần phải có thủ tục thuận lợi, minh bạch, công khai, mang tính thị trường. Thuyền lên thì nước lên. Quan điểm này phải rất rõ trong luật mới được" - Thủ tướng nói.

Thủ tướng cũng khẳng định tất cả lĩnh vực đều phải mở ra để thu hút NĐT theo phương châm "Nhà nước và tư nhân cùng làm", trừ những lĩnh vực mà Nhà nước phải nắm "yết hầu" như tiền tệ hay an ninh, quốc phòng...

Cuối cùng, người đứng đầu Chính phủ nhắc lại quan điểm cần phải có thể chế thật tốt, thông thoáng, công khai, minh bạch để người dân và các NĐT sẵn sàng bỏ vốn ra, cùng làm cho đất nước thịnh vượng, người dân được hưởng những dịch vụ công có chất lượng tốt nhất.